Voor zorgverleners

 
 
Op dit deel van de website vindt u informatie voor zorgverleners. Hier is een overzicht van alle hiv-indicatoraandoeningen te vinden, inclusief een onderverdeling per vakgebied. Zo is makkelijk te vinden welke hiv-indicatoraandoeningen in uw specialisme voorkomen. Ook is er een toolkit beschikbaar voor het verbeteren van de testbereidheid op hiv bij de aanwezigheid van hiv-indicatoraandoeningen. Daarnaast zal te zijner tijd hier ook de e-learning over hiv en hiv-indicatoraandoeningen aangeboden worden.

WANNEER TEST JE OP HIV?

 

24

Aandoeningen

AIDS-DEFINIERENDE AANDOENINGEN

Testen op hiv wordt sterk aanbevolen

 

Neoplasma

 • Cervixcarcinoom
 • Non-Hodgkin lymfoom
 • Kaposi sarcoom

Bacteriële infecties

 • Mycobacterium tuberculose (pulmonair of extrapulmonair)
 • Mycobacterium avium complex (MAC) (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Mycobacterium kansasii (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Mycobacterium, andere soorten of ongeïdentificeerde soorten (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Pneumonie, herhaaldelijk (2 of meer episodes in 12 maanden)
 • Salmonella sepsis

Virale infecties

 • Cytomegalovirus retinitis
 • Cytomegalovirus (uitgezonderd lever, milt en klieren)
 • Herpes simplex ulcera (langer bestaand dan 1 maand), bronchitis of pneumonitis
 • Progressive multifocale leuko-encefalopathie (PML)

Parasitaire infecties

 • Cerebrale toxoplasmose
 • Cryptosporidiose (diarree langer bestaand dan 1 maand)
 • Isosporiasis (langer bestaand dan 1 maand)
 • Atypisch gedissemineerde leishmaniasis
 • Reactivatie van American trypanosomiasis (ziekte van Chagas)

Schimmelinfecties

 • Pneumocystis carinii pneumonie (PCP)
 • Candida oesofagitis
 • Candida, bronchiaal, tracheaal, pulmonaal
 • Cryptococcose (extrapulmonair)
 • Histoplasmose (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Coccidiodomycose (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Penicilliose (gedissemineerd of extrapulmonair)
 

31

Aandoeningen

 
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)
 • Maligne lymfoom
 • Anuscarcinoom
 • Anus dysplasie
 • Cervixdysplasie
 • Herpes zoster
 • Hepatitis B (acuut of chronisch)
 • Hepatitis C (acuut of chronisch)
 • Mononucleose-achtige ziekte
 • Onverklaarde leukocytopenie/trombocytopenie (langer bestaand dan 4 weken)
 • Seborroïsch eczeem/dermatitis
 • Invasieve pneumokokkenziekte
 • Onverklaarde koorts
 • Systemische candidiasis
 • Viscerale leishmaniasis
 • Zwangerschap (vanwege consequenties voor het ongeboren kind)
 • Primair longcarcinoom
 • Lymfocytische meningitis
 • Oral hairy leukoplakia
 • Ernstig of therapieresistente psoriasis
 • Guillain-Barré syndroom
 • Mononeuritis
 • Subcorticale dementie
 • Multiple sclerose-achtige ziekte (MS-achtige ziekte)
 • Onverklaarde perifere neuropathie
 • Onverklaard gewichtsverlies
 • Overklaarde lymfadenopathie
 • Onverklaarde candida oris
 • Onverklaarde chronische diarree
 • Onverklaarde chronische nierinsufficiëntie
 • Hepatitis A
 • Community-acquired pneumonie
 • Candidiasis

05

Aandoeningen

 
 • Aandoeningen waarbij aggressieve immunosuppressieve therapie is geïndiceerd
  • Kanker
  • Transplantaties
  • Auto-immuunziekten
 • Primair ruimte innemend proces van het brein
 • Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
 • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

HIV-INDICATORAANDOENINGEN

PER VAKGEBIED

 • Tuberculose
 • Pneumocystis carinii pneumonie (PCP)
 • Pneumonie, herhaaldelijk (2 of meer episodes in 12 maanden)
 • Longziekte bij Mycobacterium avium complex (MAC)
 • Histoplasmose (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Herpes simplex bronchitis of pneumonitis
 • Candidiasis, bronchiaal of pulmonaal
 • Community-acquired pneumonie
 • Kaposi sarcoom
 • Herpes simplex ulcera (langer bestaand dan 1 maand)
 • Atypisch gedissemineerde leishmaniasis
 • Penicilliose (gedissemineerd)
 • Seborroïsch eczeem/dermatitis
 • Herpes zoster
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)
 • Hepatitis B (acuut of chronisch)
 • Hepatitis C (acuut of chronisch)
 • Ernstige of therapieresistente psoriasis
 • Candidiasis
 • Systemische candidiasis
 • Non-Hodgkin lymfoom
 • Kaposi sarcoom
 • Primair longcarcinoom
 • Anuscarcinoom
 • Anus dysplasie
 • Kanker waarbij aggressieve immunosuppressieve therapie is geïndiceerd
 • Non-Hodgkin lymfoom
 • Maligne lymfoom
 • Onverklaarde leukocytopenie/trombocytopenie (langer bestaand dan 4 weken)
 • Onverklaarde lymfadenopathie
 • Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
 • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
 • Auto-immuunziekten waarbij agressieve immunosuppressieve therapie is geïndiceerd
 • Candida oesofagitis
 • Candida tracheaal
 • Mononucleosis-achtige ziekte
 • Herpes zoster in KNO-gebied
 • Symptomen passend bij een van de eerder genoemde aandoeningen
 • Oral hairy leukoplakia
 • Candida oris
 • Candida oesofagitis
 • Kaposi sarcoom
 • Cerebrale toxplasmose
 • Cryptococcosis (extrapulmonair)
 • Progressive multifocale leuko-encefalopathie (PML)
 • Reactivatie van American trypanosomiasis (ziekte van Chagas)
 • Guillain-Barré syndroom
 • Mononeuritis
 • Subcorticale dementie
 • Multiple sclerose-achtige ziekte (MS-achtige ziekte)
 • Onverklaarde perifere neuropathie
 • Primair ruimte-innemend proces van het brein
 • Cryptosporidiose (diarree langer bestaand dan 1 maand)
 • Microsporidiose (langer bestaand dan 1 maand)
 • Isosporiasis (langer bestaand dan 1 maand)
 • Candida oesofagitis
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B (acuut of chronisch)
 • Hepatitis C (acuut of chronisch)
 • Onverklaarde chronische diarree
 • Cervixcarcinoom
 • Cervix dysplasie
 • Hepatitis B (acuut of chronisch)
 • Hepatitis C (acuut of chronisch)
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)
 • Zwangerschap (vanwege consequenties voor het ongeboren kind)
 • Tuberculose
 • Mycobacterium tuberculose (pulmonair of extrapulmonair)
 • Mycobacterium avium complex (MAC) (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Mycobacterium kansasii (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Mycobacterium, andere soorten of ongeïdentificeerde soorten (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Pneumonie, herhaaldelijk (2 of meer episodes in 12 maanden)
 • Pneumocystis carinii pneumonie (PCP)
 • Cryptococcose (extrapulmonair)
 • Salmonella sepsis
 • Cytomegalovirus (uitgezonderd lever, milt en klieren)
 • Herpes simplex ulcera (langer bestaand dan een maand), bronchitis of pneumonitis
 • Candidiasis bronchiaal, tracheaal of pulmonaal
 • Candida oesofagitis
 • Histoplasmose (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Coccidiodomycose (gedissemineerd of extrapulmonair)
 • Atypisch gedissimineerde leishmaniasis
 • Reactivatie van American trypanosomiasis (ziekte van Chagas)
 • Penicilliose (gedissimineerd)
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B (acuut of chronisch)
 • Hepatitis C (acuut of chronisch)
 • Mononucleose-achtige ziekte
 • Invasieve pneumokokkenziekte
 • Herpes zoster
 • Lymfocytische meningitis
 • Viscerale leishmaniasis
 • Onverklaard gewichtsverlies
 • Onverklaarde koorts
 • Overklaarde chronische diarree
 • Onverklaarde lymfadenopathie
 • Onverklaarde leukocytopenie/trombocytopenie (langer bestaand dan 4 weken)
 • Onverklaarde chronische nierinsufficiëntie
 • Cytomegalovirus retinitis
 • Herpes zoster in oog
 • Toxoplasma in oog
 • Onverklaarde chronische nierinsufficiëntie
 • Symptomen passend bij een van de eerder genoemde aandoeningen

DOWNLOADEN TOOLKIT

 
Deze toolkit bevat tips en tricks en materialen van de PROTEST2.0 studie en het #aware.hiv project om de hiv-diagnostiek bij hiv-indicatoraandoeningen te verbeteren. Deze materiaal zijn te gebruiken naar eigen inzicht. Bijvoorbeeld om kennis te delen binnen jouw ziekenhuis over hiv en hiv-indicatoraandoeningen en barrières en stigma bespreekbaar te maken.
 

KLIK HIER OM DE TOOLKIT TE DOWNLOADEN